Loading
Jul 22, 2022

Mosaikprojekt i Nyvång, etapp 1.

Redan i höstas startade planeringen av konstprojektet vid den gamla gruvan i Nyvång, där eleverna på mellanstadiet på Nyvångs skola utanför Åstorp skulle få vara med och skapa konst i den nya parken intill. Eldsjälen Jill Camper stod bakom initiativet, påhejad av kultursamordnare Isabella Amirell.

Under en workshop i april fick barnen fundera på hur de vill smycka det nya grönområdet intill Gruvmus´eet, som nyligen förvärvats av kommunen för att bli ett nytt rekreationsområdet för kommunens invånare. Vi drömde och diskuterade och ritade bilder av våra visioner, som slutligen landade i önskan om att skapa en mötesplats för människor och djur. Vi hade precis kommit ur en lång och isolerande Corona-tid och ville skapa ett sätt för människor att komma ur den ensamhet som denna tid har fört med sig. Vackra bänkar skulle bjuda in till att sätta dig ned och fågelholkar i träden skulle få fåglar att landa där också. Människor skulle kunna möta varandra, men även möta natur och djur, som också är en källa till sällskap och en väg ur den känsla av ensamhet som vi vet varit svår för många under denna tid. Barnen funderade på sina mor- och farföräldrar och hur de inte hade träffat varandra under många månader.

I maj påbörjade vi processen med att gjuta bänkar i betong.

Vi gjorde bänkar från grunden och barnen var med i hela processen. Det blev både dammigt och geggigt och tungt.
Vatten och cement blandades i trumman.
Sedan hälldes cementen i formar.
Dessa försågs med armening.
Etapp 1 klar. Några dagars väntan följde.
Innan vi fick fram dessa fina bänkar.